Biopack - Ambalaje din carton ondulat

telverde Calculator pret cutii carton
Română English Français Français Español 汉语


În 2017, Ecopack va miza pe o creștere de 10 % a afacerilor

2021-10-14 13:16:35

Producătorul de ambalaje din carton Ecopack Ghimbav (AMCP), controlat de omul de afaceri Vladimir Cohn, mizează în acest an pe o creştere de până la 10% a afacerilor faţă de anul trecut. Compania a estimat pentru 2016 afaceri totale de 120 mil. lei (26,7 mil. euro) şi o creştere de 5% a capacităţii de producţie faţă de anul anterior.

Astfel, cifra de afaceri a Ecopack Ghimbav din acest an ar putea ajunge la aproximativ 132 mil. lei (peste 29 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor transmise de companie. În portofoliul Ecopack se regăsesc companii din mai multe industrii, însă cea mai mare parte a ambalajelor fabricate la Ghim­bav (65%) ajung la cli­enţi din industria bu­nurilor de consum, po­trivit unor infor­ma­ţii anterioare.

„Estimăm pen­tru 2017 o creş­tere de 5-10% a ci­frei de afaceri, faţă de anul trecut. În ceea ce priveşte capa­citatea de producţie, în 2016 creşterea a fost de 5% faţă de anul an­te­rior“, a declarat pen­tru ZF Tran­sil­vania Re­mus Cră­­ciun, ge­ne­ral manager al companiei Ecopack. Ca­pa­citatea de producţie a fabricii Ecopack din Ghim­bav este de apro­ximativ 100 mil. mp de ambalaje de car­ton pe an, prin­ci­palii clienţi fiind com­paniile multi­naţio­nale care au fabrici în România, dar şi firmele cu capi­tal autohton.

Peste ju­mă­tate din pro­duc­ţia de am­balaje a Eco­pack mer­ge în indus­tria bunurilor de larg consum (alimente, bă­u­turi, produse de igienă per­sonală), însă compania are clienţi şi din industriile electronică, electro­tehnică, de piese şi subansambluri auto.

Sursa: www.infopack.roFacebook Instagram Twitter